3KA
ПРОСЛУШАЙ
ОБЯВАТА ЗА БЕЕМВЕТО
3KA
ПРОСЛУШАЙ
ОБЯВАТА ЗА САМСУНГА
НОВИ
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Награда от мола
Награда от мола
НОВИ
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ученикът с тревата
Ученикът с тревата
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Помощ от приятел
Помощ от приятел
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Прецакване с Преслава
Прецакване с Преслава
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Радио шега
Радио шега
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром търси работа
Ром търси работа
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Звезда в любовно предаване
Звезда в любовно предаване
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Влюбен
Влюбен
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром се обяснява в любов
Ром се обяснява в любов
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Жена иска секс
Жена иска секс
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Мацка за една нощ
Мацка за една нощ
ТОП
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Звънял си на жена ми
Звънял си на жена ми
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Прецакване с Илиян
Прецакване с Илиян
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Помощ от приятел
Помощ от приятел
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Награда от мола
Награда от мола
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Прецакване с Преслава
Прецакване с Преслава
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Събуждане
Събуждане
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Радио шега
Радио шега
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Палячо
Палячо
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Вдигнали са ви колата
Вдигнали са ви колата
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Прецакване с Тони Стораро
Прецакване с Тони Стораро
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Доставката ви е долу
Доставката ви е долу
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Сметка с номера на жертвата!
Сметка с номера на жертвата!
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром търси работа
Ром търси работа
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Звезда в любовно предаване
Звезда в любовно предаване
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром таксиджия
Ром таксиджия
Унисекс
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром си продава сина
Ром си продава сина
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Детектив за жена
Детектив за жена
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ти ли си звънялa на мъжа ми
Ти ли си звънялa на мъжа ми
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Кастинг
Кастинг
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Влюбен
Влюбен
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Омъжи се за мен
Омъжи се за мен
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Дневен хороскоп
Дневен хороскоп
Прецакай жени
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ром се обяснява в любов
Ром се обяснява в любов
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Венерическо заболяване
Венерическо заболяване
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Женски оргазъм
Женски оргазъм
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Жена иска секс
Жена иска секс
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Мацка за една нощ
Мацка за една нощ
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Елена Рудолф
Елена Рудолф
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Пълен педераст
Пълен педераст
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Руската мафия
Руската мафия
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Най-добрата свирка
Най-добрата свирка
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Звънял си на жена ми
Звънял си на жена ми
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Гей предаване
Гей предаване
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Детектив за мъж
Детектив за мъж
Прецакай мъже
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Поръчал си Снежанка
Поръчал си Снежанка
За тийнове
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Ученикът с тревата
Ученикът с тревата
За тийнове
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Билет за Джъстин Бийбър
Билет за Джъстин Бийбър
За тийнове
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Яка обида за момче
Яка обида за момче
За тийнове
ПРОСЛУШАЙ
ПРЕЦАКАЙ
Яка обида за момиче
Яка обида за момиче

Notice: Undefined index: cid in /var/www/precakvane.com/html/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 27

ТЕЛЕФОННО
ПРЕЦАКВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГA “ТЕЛЕФОННО ПРЕЦАКВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ

“ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” AД

I. Общи положения

Чл. 1. (1). С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” AД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131384920, ,със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 103, е-mail: support@precakvane.com и ползвателя на услуга “Телефонно прецакване”, предоставяна от Доставчика (наричана по-долу „услугата”).

 

(2). Услугата осигурява възможност на потребителите за достъп до каталог от звуци (наричани по-долу шеги), чието съдържание е определено от Доставчика, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществяван от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

(3). „Тера Комюникейшънс” АД притежава пълни авторски права над аудио файловете (шегите) и си запазва правото да предоставя на потребителите си възможността да прослушват само част от тях.

(4). По смисъла на настоящите Общи условия “потребител” означава физическо лице, което ползва услугата единствено на територията на Република България.

 

II. Характеристики и разновидности на услугата

 

Чл. 2. (1). Услугата представлява списък от различни предварително записани шеги, които може да бъдат поръчани от потребители, с цел забавление.

(2). Услугата се предоставя от Доставчика посредством интернет на интернет страницата www.precakvane.com

 

(3).  Достъп на потребителите до услугата може да бъде осигурен и по други начини, извън посочения в ал. 1, при наличие на възможност на Доставчика за такова предоставяне. При осигуряване на допълнителен начин за ползване на услугата от потребителите, информация за това се публикува на интернет страницата www.precakvane.com.

(4). Шегите, включени в каталога на услугата, подбран от Доставчика, могат да бъдат прослушвани и изпращани в избран от потребителите момент по тяхна лична заявка.

(5). Услугата се предоставя за ползване от потребителите чрез изпращане на SMS съобщение до кратки номера 1928 и 1934, съдържащо кода на съответния звук (шега) и добави номера на получателя.

 (6). Достъпът до аудио шегите, който потребителите изпращат, се изразява във възможност за многократно слушане, включително стартиране, спиране и превъртане на съответните шеги;

(7).  Услугата не предоставя възможност за записване на включените в каталога шеги (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

 

III. Условия за ползване на услугата

Чл. 3.(1). Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя.

 (2). При ползване на услугата от непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия.

 (3). При ползване на услугата, потребителя предварително се уверява, че входящото обаждане на посочения от него телефонен номер, ще бъде прието. 

 (4). При ползване на услугата копие на шегите не се запазват в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъпът (услугата не предоставя възможност за download);

(5). Потребителят може да прослуша шегите на номер 090063073. След избор на шега, потребителя получава безплатно инструкции как да я изпрати към друг потребител, с който иска да се пошегува.

Чл. 4. (1). Услугата се осъществява веднага след като потребителят е изпратил SMS съобщение до 1928 и 1934.

(2). В рамките на 1минута след доставянето на шегата, потребителя, получил шегата се уведомява с автоматично  SMS  съобщение. Същото съдържа информация, че обаждането е било шега и предложение да върне шегата и/или да си избере възможността да прослуша всички шеги на тел. 090063073.

(3). След изпращане на SMS съобщението от потребителя системата прави входящо повикване до номера на получателя и със съответния от кода звук. 

 

 IV. Финансови условия

Чл. 5. (1). За ползването на достъп до конкретна шега, потребителят заплаща стойността на  SMS съобщението в размер на 2.40 лв.

 

(2). SMS съобщенията за статуса на ползваната услуга, потвърждаване на доставена шега или на недоставена такава не се таксуват;

(3). Входящите SMS съобщения не се таксуват;

 (4). Плащането се счита извършено след изпращането на SMS съобщение до  номера  1928 и 1934, собственост на Доставчика;

(5). Доставчикът има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.

 

Чл. 6. (1). Доставчикът предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

(2). Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугата.

Чл. 7. Доставчикът осъществява наблюдение на процеса по предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема мерки с оглед отстраняване на възникналите проблеми във възможно най-кратки срокове в зависимост от техническата спецификация на конкретния проблем.

Чл. 8. Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата, като добавя и/или премахва едно или повече шеги от каталога, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

Чл.9. Потребителите нямат право на каквито и да е претенции в случай на премахване на една или повече шеги от каталога, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

Чл. 10. (1). Потребителите имат право да ползват услугата и предоставения им достъп до съответните шеги при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

Чл.11. Потребителите нямат право да:

1. използват шегите по начин, извън посочения в настоящите Общи условия, както и за търговски цели;

2. представят публично шегите;

3. записват или запазват по друг начин копия на шегите;

4. възпроизвеждат и/или разпространяват по какъвто и да е начин шегите;

Чл.12.(1). Всички действия на потребителите, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица нарушаване на функционирането на интернет страницата precakvane.com, на услугата или на дейността на Доставчика като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от Доставчикът за нарушаване на настоящите Общи условия.

(2). В случай на нарушение на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да предприеме незабавно спрямо съответния потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство, включително да сезира компетентните органи.

Чл. 13. (1). Потребителите имат право да искат и получават информация от Доставчика относно условията за ползване на услугата.

(2). Потребителите имат право да уведомяват Доставчика чрез формата за контакт на precakvane.com  за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).

(3). Потребителите са длъжни да заплащат по определения от Доставчика начин дължимите суми за ползване на услугата.

Чл. 13. (1). Потребителите са уведомени, че могат да получават SMS съобщения от Доставчика. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителите следва да се свържат с Доставчика през формата ка контакт на precakvane.com

 (2). Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че по искане на компетентен орган Доставчикът има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

VII. Отговорности

Чл. 14. (1). Доставчикът не носи вина и отговорност за:

  1. 1.     непредоставяне на услугата, прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на причина, намираща се извън контрола на Доставчика;
  2. 2.     недоставяне на услугата поради неприемане на входящото телефонно повикване от потребителя получаващ шегата;

3. евентуални негативни реакции и оплаквания на потребителите получаващи шегите;

4. каквито и да било вреди, възникнали за потребителите в случай, че последните не са се запознали своевременно с информацията, публикувана на интернет страницата precakvane.com за промени в услугата или в начина й на ползване, или при неполучаване от потребителите на такава информация поради автоматично отписване от получаване на електронни съобщения;

5. заплащане от потребителите на суми за използване на услугата поради грешка от тяхна страна;

6. реакциите на крайните потребители на услугата.

7. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.

(2). Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество в случай, че потребителят е в неизпълнение на свое задължение, свързано с ползването на услугата.

(3). По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Доставчика” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност, поради технически проблеми при мобилните оператори или каквато и да е друга причина, независеща от Доставчика, водеща до прекъсване на услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано вкл., вкл. неизпълнение на задължение на потребител във връзка с ползването на услугата, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Доставчика.

 (4). В случай на нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване на права и законни интереси на трети лица, Доставчикът има право и да:

1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;

2. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

3. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

4. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

Чл. 15. Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика в случай, че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.

 

IX. Заключителни разпоредби

 Чл. 16. (1). Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и потребителите.

(2). Общите условия имат задължителен характер спрямо потребителите от момента на приемането им. С регистрацията на потребител на интернет страницата precakvane.com същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3). Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницатаprecakvane.com  преди датата на влизането им в сила.

Чл. 17. (1). Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по e-mail.

(2). Адресът на електронната поща на Доставчика за кореспонденция, а именно формата за контакт на precakvane.com

Чл. 18. Всички спорове между Доставчика и потребителите във връзка с предоставянето и ползването на услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.

Чл. 19. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 20. Настоящите Общи условия влизат в сила от 30.10.2012 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГA “ТЕЛЕФОННО ПРЕЦАКВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ

“ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” AД 

I. Общи положения

Чл. 1. (1). С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” AД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131 384 920, със адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А, е-mail support@precakvane.com, услуга “Телефонно прецакване”, предоставяна от Доставчика (наричана по-долу „услугата”).

 

(2). Услугата осигурява възможност на потребителите за достъп до каталог от звуци (наричани по-долу шеги), чието съдържание е определено от Доставчика, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществяван от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

(3). „Тера Комюникейшънс” АД притежава пълни авторски права над аудио файловете (шегите) и си запазва правото да предоставя на потребителите си възможността да прослушват само част от тях. 

(4). По смисъла на настоящите Общи условия “потребител” означава физическо лице, което ползва услугата единствено на територията на Република България.

 

II. Характеристики и разновидности на услугата

 

Чл. 2. (1). Услугата представлява списък от различни предварително записани шеги, които може да бъдат поръчани от потребители, с цел забавление.  

(2). Услугата се предоставя от Доставчика посредством интернет на интернет страницата www.precakvane.com

 

(3).  Достъп на потребителите до услугата може да бъде осигурен и по други начини, извън посочения в ал. 1, при наличие на възможност на Доставчика за такова предоставяне. При осигуряване на допълнителен начин за ползване на услугата от потребителите, информация за това се публикува на интернет страницата www.precakvane.com.

(4). Шегите, включени в каталога на услугата, подбран от Доставчика, могат да бъдат прослушвани и изпращани в избран от потребителите момент по тяхна лична заявка.

(5). Услугата се предоставя за ползване от потребителите чрез изпращане на SMS съобщение до кратки номера 1928 и 1934, съдържащо кода на съответния звук (шега) и добави номера на получателя. 

 (6). Достъпът до аудио шегите, който потребителите изпращат, се изразява във възможност за многократно слушане, включително стартиране, спиране и превъртане на съответните шеги;

(7).  Услугата не предоставя възможност за записване на включените в каталога шеги (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

 

III. Условия за ползване на услугата

Чл. 3.(1). Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя.

 (2). При ползване на услугата от непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия.

 (3). При ползване на услугата, потребителя предварително се уверява, че входящото обаждане на посочения от него телефонен номер, ще бъде прието. 

 (4). При ползване на услугата копие на шегите не се запазват в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъпът (услугата не предоставя възможност за download);

(5). Потребителят може да прослуша шегите на номер 090063073. След избор на шега, потребителя получава безплатно инструкции как да я изпрати към друг потребител, с който иска да се пошегува. 

Чл. 4. (1). Услугата се осъществява веднага след като потребителят е изпратил SMS съобщение до 1928 и 1934.

(2). В рамките на 1минута след доставянето на шегата, потребителя, получил шегата се уведомява с автоматично  SMS  съобщение. Същото съдържа информация, че обаждането е било шега и предложение да върне шегата и/или да си избере възможността да прослуша всички шеги на тел. 090063073. 

(3). След изпращане на SMS съобщението от потребителя системата прави входящо повикване до номера на получателя и със съответния от кода звук. 

 

 IV. Финансови условия

Чл. 5. (1). За ползването на достъп до конкретна шега, потребителят заплаща стойността на  SMS съобщението в размер на 2.40 лв.  

 

(2). SMS съобщенията за статуса на ползваната услуга, потвърждаване на доставена шега или на недоставена такава не се таксуват;

(3). Входящите SMS съобщения не се таксуват;

 (4). Плащането се счита извършено след изпращането на SMS съобщение до  номера  1928 и 1934, собственост на Доставчика;

(5). Доставчикът има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.

 

Чл. 6. (1). Доставчикът предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

(2). Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугата.

Чл. 7. Доставчикът осъществява наблюдение на процеса по предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема мерки с оглед отстраняване на възникналите проблеми във възможно най-кратки срокове в зависимост от техническата спецификация на конкретния проблем.

Чл. 8. Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата, като добавя и/или премахва едно или повече шеги от каталога, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

Чл.9. Потребителите нямат право на каквито и да е претенции в случай на премахване на една или повече шеги от каталога, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

Чл. 10. (1). Потребителите имат право да ползват услугата и предоставения им достъп до съответните шеги при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

Чл.11. Потребителите нямат право да:

1. използват шегите по начин, извън посочения в настоящите Общи условия, както и за търговски цели;

2. представят публично шегите;

3. записват или запазват по друг начин копия на шегите;

4. възпроизвеждат и/или разпространяват по какъвто и да е начин шегите;

Чл.12.(1). Всички действия на потребителите, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица нарушаване на функционирането на интернет страницата precakvane.com, на услугата или на дейността на Доставчика като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от Доставчикът за нарушаване на настоящите Общи условия.

(2). В случай на нарушение на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да предприеме незабавно спрямо съответния потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство, включително да сезира компетентните органи.

Чл. 13. (1). Потребителите имат право да искат и получават информация от Доставчика относно условията за ползване на услугата.

(2). Потребителите имат право да уведомяват Доставчика чрез формата за контакт на precakvane.com  за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).

(3). Потребителите са длъжни да заплащат по определения от Доставчика начин дължимите суми за ползване на услугата.

Чл. 13. (1). Потребителите са уведомени, че могат да получават SMS съобщения от Доставчика. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителите следва да се свържат с Доставчика през формата ка контакт на precakvane.com 

 (2). Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че по искане на компетентен орган Доставчикът има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

VII. Отговорности

Чл. 14. (1). Доставчикът не носи вина и отговорност за:

1.     непредоставяне на услугата, прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на причина, намираща се извън контрола на Доставчика;

2.     недоставяне на услугата поради неприемане на входящото телефонно повикване от потребителя получаващ шегата;

3. евентуални негативни реакции и оплаквания на потребителите получаващи шегите;

&

Услугата Телефонно прецакване в сайта се използва по следния начин:

Избери си шега и върху нея натисни бутона "Прецакай". Ще се отворят полетата на шегата, попълни ги с твоя номер и номера на приятеля, когото искаш да прецакаш и отново натисни бутона ПРЕЦАКАЙ! Ще получиш SMS на твоя телефон за потвърждение, че ти искаш да използваш Телефонно прецакване.

Цена на SMS към номера 1934 и 1928 е 2,40 лв. Цена за тройната шега на номер 1974 е 4,80 лв. 

 

А след това дори можеш да чуеш реакцията на жертвата си! След като получиш SMS, че шегата е била доставена, звънни на 090063073. Там ще чуеш реакцията. 

 

Ако останеш без нет и искаш да поръчаш шега, можеш да ползваш 090063073.

А ако дори знаеш кода на шегата наизуст, можеш директно да изпратиш SMS с текст кода на шегата и номера на жертвата си и да го изпратиш до номер 1928. 

 

Новата ТРОЙНА шега на Телефонно прецакване работи по следния начин - вие поръчвате шегата еднократно. А ние пусаме на жертвата ТРИ обаждания от трима различни човека за обявата за Самсунга или за BMW-то. Вие получавате SMS след всяко обаждане, че е доставено. Вашата жертва получава SMS, че е жертва на Телефонно прецакване чак след третото обаждане. Можете след това отново да чуете реакциите наведнъж. Следвайте указанията в SMS-ите.